بایگانی های تگ - عکاسی

عکاسی صنعتی چیست؟

عکاسی صنعتی به شاخه‌ای از عکاسی گفته می‌شود که وظیفه آن به نمایش گذاشتن دقیق و کامل و باکیفیت محصول یا خدمات می‌باشد. عکس به عنوان یک عنصر اساسی و مهم در طراحی گرافیک به شمار می‌رود. در محاورات روزمره و مکالمات افراد غیر حرفه‌ای، از عکاسی حرفه‌ای تبلیغات به عنوان عکاسی صنعتی نام برده…