بایگانی های تگ - بازاریابی درون گرا

بازاریابی درون‌گرا (Inbound Marketing) و بازاریابی برون‌گرا (Outbound Marketing) چیست؟

 بازاریابی اجرای فعالیت‌هایی در فضای کسب و کار است که جریان کالا و خدمات را از تولیدکننده به سمت مصرف‌کننده هدایت می‌کند. حال که تعریف کوچکی از واژه بزرگ بازاریابی گفتیم باید این را بگوییم که خود بازاریابی زیر مجموعه‌های زیادی دارد دو موضوع مهم درباره بازاریابی، بازاریابی درون گرا و بازاریابی برون گرا است….